Kommunikationssamhället orsakar stora utsläpp

Alla våra datorer, tv-apparater, tidningar och allt annat som ingår i kommunikationssamhället, står tillsammans för tre procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det visar ny forskning från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Forskarna vid Centre for Sustainable Communications vid KTH har räknat ihop hur mycket allt som räknas till vad forskarna benämner som kommunikationssamhället – det vill säga allt från papperstidningar och mp3-spelare till tryckpressar och serverhallar – genererar i växthusgasutsläpp, när man räknar med både tillverkning och användning.

Och siffran de kommer fram till är svindlande – sektorn släppte i sin helhet ut motsvarande 1440 miljoner ton koldioxid under 2007. Det är i samma storleksordning som flygindustrins totala utsläpp under samma period.

Anledningen till att forskarna tittat på just 2007 i sin studie är enkel – det har inte har sammanställts siffror för senare år än. Men IT-samhällets utsläpp lär knappast ha minskat sedan dess, enligt forskarna -- sedan 2007 har till exempel antalet mobiltelefoner på jorden ökat från 3 till 4,5 miljarder.

Men IT-samhället kan också kan skapa möjligheter att minska de totala utsläppen av växthusgaser, poängterar Åsa Moberg, en av forskarna bakom den nya studien.

– Man kan till exempel genom videokonferens undvika resande, eller genom andra lösningar minska miljöpåverkan från andra sektorer, säger hon.

Här finns det dock ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, påpekar Åsa Moberg. 

– Potentialen att minska utsläpp kan också motverkas, beroende på hur man använder den tid och de pengar som frigörs, säger hon.

För att inte utradera de utsläppsminskningar man fått till med hjälp av att använda IT-teknik, gäller det alltså att de resurser som man sparar inte läggs på annat som genererar nya utsläpp, menar forskarna, som nu går vidare med att se hur man kan använda IT-lösningar på bästa sätt för att minska klimatutsläppen.

Referens:
Malmodin et al. Greenhouse Gas Emissions and Operational Electricity Use in the ICT and Entertainment & Media Sectors. Journal of Industrial Ecology, 2010. doi: 10.1111/j.1530-9290.2010.00278.x