Radioaktiva gifter i marken oroar

2:15 min

Stora mängder jordmassor med giftiga radioaktiva ämnen har den senaste veckan grävts upp från åkermarkerna i Balingsta två mil sydväst om Uppsala. Grävningarna har blivit ett samtalsämne i bygden, och oro har väckts om hur gifterna som legat i jorden har påverkat odlingsmarkerna runt omkring.

Både cesium och strontium har funnits i jordmassorna. Upplandsnytt åkte till Balingsta för att ta reda på sanningen om gifterna - och letade upp de grävmaskiner som arbetade med att ta upp den radioaktiva jorden:

– Det är ett jobb åt SLU, en sanering, men vi får inte säga så mycket om det, säger en grävmaskinist.

– Vi schaktar bort ett område på tjugo gånger tjugo meter ungefär, säger en kollega till honom.

Upplandsnytt letar upp boende i området och frågar om de känner till grävningarna.

– Lantbruksuniversitetet har haft mycket prov och försök där, från den tiden det förekom provsprängningar över hela jorden, säger en man.

Bertil Söderberg äger marken där Lantbruksuniversitetes försök bedrivits:

– Ja, det är Ultuna som haft försök här på uppdrag av Försvarets forskningsanstalt. Man har kontaminerat marken med radioaktivt cesium och strontium och sen skulle man se hur växterna tar upp det här vartefter. De första 15-20 åren skördade man varje år och mätte hur mycket radioaktivitet det fanns, berättar Bertil Söderberg.

Det sägs att en del i bygden är lite oroade över det här?

– Det har ju varit en del cancerfall här och då kan man ju börja fundera, säger Bertil Söderberg.

– Nej, jag tror inte att det har nåt samband med de här försöken, säger Anders Werner, skyddsingenjör på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det var i början på 1960-talet som cesium och strontrium sattes ner i markområdet i Balingsta, i ett forskningsprojekt för att se om man med olika typer av gödsling eller kalkning kunde skydda sig mot radioaktivt nedfall från t ex kärnvapensprängningar. Forskningsprojektet är nu sen länge över och nu är det hög tid att forsla bort den giftiga jorden. Har det då varit farligt för boende i området?

– Nej, det ska det inte ha varit. Det har varit för liten aktivitet och för litet område som var påverkat för att det skulle vara farligt, säger Anders Werner.

– Man är ju glad över att de giftiga ämnena försvinner nu, säger Bertil Söderberg.