Ökat underskott för högskolan

Mälardalens högskola går med drygt 8 miljoner i underskott. Det visar det ekonomiska utfallet för perioden januari-april.
Samma period förra året var underskottet mindre. Men i år har högskolan tagit hänsyn till att semesterlöneskulden har förändrats och det skedde inte förra året. Mälardalens högskola räknar in i sin prognos med ett underskott i år på 18 miljoner kronor. Det faktiska underskottet förra året var 21 miljoner. Högskolans kostnader, framförallt lönekostnaderna, har ökat.