Fler platser har testats med radioaktiva gifter

1:49 min

I Balingsta, sydväst om Uppsala, har SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, haft ett forskningsprojekt med radioaktiva ämnen, det berättade Upplandsnytt i morse. Men också på två andra platser i Uppland har försöksprojekt med de radioaktiva ämnena cesium och strontium bedrivits, bland annat i Uppsala-Näs, berättar skyddsingenjören Anders Werner på SLU

 

I morse berättade Upplandsnytt att Sveriges Lantbruksuniversitet nu låter forsla bort jordmassor från ett område i Balingsta där ett forskningsprojekt bedrivits sedan 1960-talet.

Vid den tiden placerades de radioaktiva ämnena cesium och strontium i jorden på en begränsad areal för att se hur ämnena upptogs i grödorna. Det man ville ta reda på var hur man skulle agera för att skydda sig vid radioaktivt nedfall från de kärnvapensprängningar som var aktuella på 60-talet, och det man kom fram till var bland annat att det hade effekt att kalka jorden efter ett nedfall, något man sen kom att ha nytta av efter nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Försöket i Balingsta är avslutat sen ett decennium, men först nu håller jorden på att forslas bort. Och liknande försök har också bedrivits i Uppsala-Näs och i Lövstalöt. Att man forslar bort jorden i Balingsta först nu beror på att det var varit svårt att hitta platser där jorden kan förvaras, men nu ska den till företaget Ragn-Sells deponi i Upplands-Bro kommun. Någon fara för boende i Balingsta har det inte varit, säger Anders Wibert, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Man har tittat på hur ämnena sprids i miljön och då man ju konstatera att spridningen som har ägt rum nedåt i jordmassorna inte är särskilt stor eller omfattande.

Prover på dricksvattnet i Balingsta är inte planerade men skulle kunna bli aktuella att ta, säger miljöinspektören Camilla Lindholm på Uppsala kommuns miljökontor.