Afghanistan och invandring stora debattfrågor

Den första partiledardebatten med åtta partier i riksdagen kom att handla mycket om den svenska insatsen i Afghanistan och om invandring, men också om ekonomi och välfärdsfrågor.

Direktsändningen av debatten är nu avslutad. Här kan du följa partiledarnas anföranden och repliker.

12:48: Partiledardebatten är avslutad.

12.46: Hägglund talar om väntetiderna inom akutvården, som han vill arbeta för att korta.

12.43: Hägglund kritiserar de rödgröna partiernas politik, och tar vårdreformer och vårdvalet som ett exempel. Han menar att alliansregeringens politik har lett till fler vårdcentraler närmare patienterna.

12.40: Hägglund tar upp förändringsarbetet med sjukförsäkringen. "Jag kan inte acceptera att trygghetssystemen inte lever upp till sina syften". KD vill åstadkomma ett fungerande skyddsnät. Det måste till justeringar. Bristerna som kvarstår ska åtgärdas, enligt Hägglund.

12.39. Hägglund: Vi kommer att fortsätta kämpa för familjernas frihet, utan att mästrande politiker lägger sig i.

12.38: Dags för Göran Hägglunds (KD) anförande.

12.36: Replikskifte om Afghanistan mellan Lars Ohly och Jan Björklund. Björklund undrar vem som ska skydda de lärare och läkare som ska hjälpa den afghanska befolkningen.

12.32: Replik Jan Björklund (FP): Insatsen i Afghanistan sker på begäran av regeringen där, inte av USA. Om västvärlden lämnar 2011 tar talibanerna över, enligt internationella bedömare, säger Björklund.

12.27: Ohly: en politik som minskar klyftorna. Ett gemensamt ansvar för människor som är sjuka och arbetslösa.

12.25: Replik Fredrik Reinfeldt (M). Han undrar vad det är för Sverige som Vänsterpartiet vill se.

12.23: Ohly tar åter upp Afghanistanfrågan. "Freden i Afghanistan vinns inte med militära medel", säger Ohly, som vill lägga fram den tidigare rödgröna överenskommelsen i riksdagen.

12.20: Han nämner kvinnor som inte får arbeta heltid, minskad jämställdhet och större löneskillnader, och att fattigdom vid sjukdom och arbetslöshet ökar. "Det är rimligt att vi tar ansvar för varandra", säger Ohly.

12.18: Vinster i välfärdsverksamhet går till riskkapitalister i skatteparadis, säger Ohly. "Privatiseringar urholkar välfärden", säger han.

12.16: Plånboken styr allt mer, säger Ohly och nämner bostadspolitiken och ombildning av hyres- till bostadsrätter. Han nämner även pensioner och kollektivavtal. Löner kan pressas ner och arbetskraft från andra länder kan utnyttjas, säger Ohly.

12.15: Dags för Lars Ohlys (V) anförande.

12.14: Åkesson: Alla har samma värde, men alla har inte rätt att flytta till Sverige.

12.13: Hägglund tycker inte att han fått svar på frågan om vårdpolitiken och att Åkesson i sitt anförande talade mest om problem och inte om lösningar.

12.10: Jimmie Åkesson: I en budget gör man politiska prioriteringar. Resurserna räcker inte till allt. "Vi väljer välfärd och trygghet framför en misslyckad invandringspolitik", säger Åkesson. Invandringen kostar stora resurser, och det begränsar möjligheten att utveckla välfärden, anser han.

12.08: Göran Hägglund (KD) i replik: Oron förstärks, grupp ställs mot grupp, istället för att skapa gemenskap. SD i riksdagen måste finna sig i att deras förslag granskas, menar Hägglund. Han ställer frågor om SD:s vårdpolitik.

12.02: Lars Ohly (V) går i replik till angrepp mot SD:s politik.

11.58: Åkesson kritiserar åter instegsjobben för att vara ett sätt att "snygga till statistiken". Genom att öka på utanförskapet genom invandring varje år spelar det ingen roll vilken integrationspolitik man har, anser Åkesson. Han anser att "infödda svenskar" diskrimineras genom instegsjobben, om arbetsgivare hellre väljer en invandrare när de ska anställa.

11.57: Björklund: SD:s budget måste granskas. De allra första åren som en invandrare är i Sverige är det en nettokostnad, men efter ett tag blir det istället intäkter.

11.56: Replik Jan Björklund (FP): 600 000 människor i Sverige är utrikes födda och har arbeten som de går till varje dag. Utan dem skulle Sverige stanna.

11.52: Åkesson: Vår politik går ut på att hjälpa det stora flertalet flyktingar på plats i närområden, istället för att hjälpa ett fåtal i Sverige, till väldigt stora kostnader. Man måste prioritera, säger han.

11.49: Replik Mona Sahlin (S): angriper SD:s politik och säger att det är den som sliter isär Sverige.

11.48: SD vill ha skärpningar inom kriminalpolitiken, mer pengar till försvaret, mer till pensionärer, mer till skolan, men det gäller att prioritera, och det vågar vi göra, säger Åkesson.

11.45: Åkesson: "Sverige slits isär av en ansvarslös, hög invandring". Fortsätter att gå till angrepp mot regeringens politik som ska ge invandrare arbete, jobb som inte finns enligt Åkesson.

11.44: Åkesson vill berätta vad övriga partier kan förvänta sig av SD under mandatperioden.

11.42: Åkesson tar upp våldtäktsstatistiken, våldet mot kvinnor och äldre och alla fattigpensionärer. Han varnade för segregerade "parallellsamhällen", som han menar växer upp och utgör ett hot mot sammanhållningen i Sverige.

11.41: Han nämner den höga ungdomsarbetslösheten som ett stort problem.

11.39: Åkesson: För många är det svårt att acceptera att deras sanningar ifrågasätts. Han hoppas på en ny giv i svensk politik. "Vi är här för att ta ansvar".

11.38: Dags för Jimmie Åkessons (SD) anförande. Ett nytt parti kom in i riksdagen för första gången på 19 år. Sverigedemokraterna utmanar etablissemanget.

11.34: Olofsson: Centerpartiet jobbar med sina hjärtefrågor inom regeringen och är den gröna rösten. Hon nämner bland annat det nya landsbygdsdepartementet.

11.32: Replik Mona Sahlin (S): Moderaterna gick framåt i valet, inte de övriga allianspartierna. Centern gjorde ett historisk dåligt valresultat. Hon frågar Olofsson vilka slutsatser hon drar av detta.

11.31: Olofsson talar om klimat- och energipolitiken. Internationella insatser är viktiga.

11.30: Krångliga regler för företag ska bekämpas, det ska bli enklare att anställa, skatter ska sänkas, säger Olofsson och nämner restaurangmomsen.

11.28: Rut-avdraget skapar karriärmöjligheter för många kvinnor, säger Olofsson.

11.27: Olofsson tar upp jämställdhet på arbetsmarknaden. "Det måste löna sig att vara en duktig sjuksköterska", säger Olofsson och vill se större lönespridning.

11.26: Olofsson: När människor från andra länder kommer till Sverige skapas också nya jobb. Invandrares företagande ska stödjas.

11.25: Ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden måste stärkas, säger Olofsson och nämner bland annat lärlingsprovanställningar.

11.23: Olofsson: Vi har fått mandat att fortsätta driva på en reformagenda. Sverige ska inte konkurrera med låga löner. Vi måste inte bara vara bäst, vi måste vara smartast. "Hur ska vi få fram fler innovationer som skapar jobb här i Sverige?". Det måste börja i skolan, man måste se till varje barns förmåga, säger Olofsson.

11.22: Dags för Maud Olofssons (C) anförande.

11.20: Björklund: Finanskrisen orsakades inte av Sverige men fick konsekvenser här. Vi tjänar på ett samarbete.

11.19: Ohly: Att gå med i eurosamarbetet är att gå ombord på ett sjunkande skepp. Vi ska ha en egen valuta.

11.18: Björklund: Devalvering är inget argument. Om många länder gör så får man stora problem. Länder inom eurosamarbetet som har problem får hjälp av andra.

11.15: Replik Lars Ohly (V): Kronan är i dag starkare än när eurosamarbetet startade. Ifrågasätter att Björklund vill ha Sverige med i eurosamarbetet.

11.12: Jan Björklund: Arbetslösheten bland nyanlända invandrare är högre än bland övriga. Betonar att det är reformer på gång.

11.10: Replik Jimmie Åkesson (SD): Det är viktigt med ett samarbete i Europa. Men samarbetet går i fel riktning, inte minst med Lissabonfördraget. "Sveriges folk ska vara herrar i eget hus". Ifrågasätter också arbetet med att fler invandrare ska få jobb.

11.07: Björklund säger sig vara för en skarpare lagstiftning, men vill ha ett brett stöd för det, alltså en överenskommelse mellan partierna.

11.05. Replik Peter Eriksson (MP): tar upp korruption och gåvor till partier. Vill veta om Björklund stödjer en lag om att gåvor ska redovisas.

11.04: Björklund: Valresultatet är unikt. En borgerlig regering har aldrig suttit vid makten i åtta år i rad. Svenska folket och alliansen har skrivit historia. Ett bra land ska göras ännu bättre, säger han.

11.03: Sverige har fått in ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Lösningen på problemen är inte de som SD anför, säger Björklund. Det är viktigt att de som kommer hit snabbt får jobb och snabbt lär sig svenska.

11.02: Björklund: Över en miljon svenskar står utan arbetslöshetsförsäkring.

11.01: Björklund: Europa behöver mer samarbete i framtiden. Sverige bör gå med i eurosamarbetet.

11.00: Det finns två EU-fientliga partier i riksdagen: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, säger Björklund.

10.59: Björklund betonar vikten av kunskap. Därför genomförs nu stora satsningar på utbildning och forskning, säger han.

10.55: Dags för Jan Björklunds (FP) anförande. Tar upp svensk ekonomi och att man "ser ljuset i tunneln". Runt om i världen har barnadödlighet och svält minskat, enligt Björklund. Nu väntar nya utmaningar. Volvo har kinesiska ägare. Företag väljer att lämna vårt land. Vad ska vi leva på? frågar Björklund. Talar om globaliseringens för- och nackdelar, hur ska Sverige vinna på globaliseringen? frågar han.

10.53: Eriksson: MP ser gärna minskade köer, att vårdcentraler finns närmare människor. Inom några områden har regeringen lyckats. Tycker att Hägglunds fråga inte är tillräckligt tydlig. Det finns just nu inga planer på en rödgrön sjukvårdspolitik.

10.51: Replik Göran Hägglund (KD): Miljöpartiet har haft en mittenposition i svensk politik, med miljö som huvudfråga. Frågar Eriksson om reformer för vårdval, valmöjligheter för patienter. Kan Miljöpartiet ha en mer öppen attityd till alternativ inom vården?

10.49: Ohly: det som Eriksson säger är inte sant, det är bara att läsa de två överenskommelserna. "Det är inte hedervärt att säga att det här är en ny strategi".

10.47: Peter Eriksson: Det står tydligt i överenskommelsen att det är en ny strategi och att vi vill få bort de stridande trupperna 2014.

10.45: Replik Lars Ohly. Han tar upp Afghanistanöverenskommelsen. Den skiljer sig mycket tydligt från den rödgröna strategi, som innehöll ett tidigt startdatum för tillbakadragandet och ett tydligt slutdatum, säger han. Överenskommelsen som Peter Eriksson gått in i innehåller inte ett enda skarpt förslag. "Det här är stanna-alternativet", säger Ohly.

10.44: Eriksson: "Jag betackar mig för uttrycket illegala". Han säger att han är stolt över amnestin, men tror inte att det är möjligt att få igenom en ny amnesti.

10.43: Åkesson upprepar frågan om amnesti.

10.41: Eriksson: Vi är övertygade om att Sverige hade varit ett fattigare land om vi inte hade fått hit personer från andra länder. Han betonar att arbetskraftsinvandring är bra.

10.40: Replik Jimmie Åkesson: Miljöpartiet är extremt när det gäller invandringspolitik, säger han, och nämner amnestin för illegala flyktingar. Han undrar om man kommer att kräva en liknande amnesti.

10.39: Eriksson: Det är inte hållbart att subventionera vissa branscher. "Jag är förvånad över inriktningen i svensk näringspolitik".

10.38: Olofsson: MP har en tveksam inställning när det gäller hushållsnära tjänster.

10.37: Replik Eriksson: Ökningen av vindkraft är inte särskilt imponerande. När det gäller hushållsnära tjänster har vi inte varit för det, men ville inte avveckla det lika snabbt.

10.35: Olofsson: Nu när det rödgröna samarbetet har spruckit, kan Miljöpartiet då gå tillbaka och stödja hushållsnära tjänster?

10.33: Replik Maud Olofsson (C). Betonar framgångar inom vindkraft och miljöbilar.

10.31: Tar upp överenskommelsen om Afghanistanstyrkan.

10.30: Eriksson går till angrepp mot regeringen om sjukförsäkringen.

10.29: Eriksson: Vi bejakar mångfalden. Det är en frihetsfråga. Den svenska kulturen är bara bra om den är öppen för det annorlunda, säger Eriksson och går till angrepp mot Sverigedemokraterna.

10.26: Världen behöver ett nytt ledarskap, för klimatförändringarna tar inte paus, säger Eriksson. Det finns greppbara lösningar, det måste investeras så att invånarna kan göra hållbara val, säger han. Nämner energieffektiviseringar, järnväg, spårvagnar. "Risken finns nu att man går från passivitet till stillastående".

10.25: Eriksson: Vi var också med och förberedde ett regeringsalternativ, men vi vann inte valet. Regeringen sitter kvar, men i minoritet. Frågan är hur den nya situationen kommer att förändra Sverige. Risken finns att det inte händer mycket alls, säger han.

10.23: Eriksson: De gröna i Sverige går framåt, precis som i många andra länder. "Allfler inser att vi inte kan fortsätta att leva som om vi vore den sista generationen". Vi är nu tredje största parti.

10.22: Dags för Peter Erikssons (MP) anförande.

10.18: Replikskifte mellan Ohly och Reinfeldt om avknoppningar och privata alternativ inom skattefinansierad verksamhet.

10.16: Replik Lars Ohly (V), frågar Reinfeldt: Hur kan det vara ansvarsfullt att gynna de redan rika istället för att satsa på välfärd?

10.14: Reinfeldt: Det saknas inte jobb. Men man måste sänka trösklar för dem som har svårt att få jobb.

10.13: Åkesson: Det är svårt att komma till ett land och få ett jobb när det inte finns något jobb. Han kritiserar instegsjobben och menar att det är "diskriminering av svenskar".

10.12: Reinfeldt: Arbetskraftsinvandring är viktig. Det är svårt att få ett jobb när man kommer till ett land där man har arbetsförbud, säger han. Pekar på att det nu är möjligt att arbeta under asyltiden.

10.10: Replik Jimmie Åkesson (SD). Tar upp arbetslinjen. "Regeringen har under sina fyra år inte brutit utanförskapet". "Invandringen har aldrig varit så stor som under regeringen Reinfeldt". Han frågar hur man då ska bryta utanförskapet.

10.08: Reinfeldt: Tidigare löften var inte finansierade, det har varit ett ok för oss. Oppositionen har ofta resurser som regeringen inte har.

10.07: Eriksson: Det stämmer att det gjorts en del kortsiktiga satsningar. Men de långsiktiga investeringarna stoppas, säger han och tar höghastighetsbanor som ett exempel.

10.05: Reinfeldt: Regeringen satsar 482 miljarder på infrastrukturen. "Beskrivningen att ingenting görs faller på sin egen orimlighet".

10.04: Eriksson: Regeringen har tagit till storsläggan mot järnvägen. "Varför vågar ni inte investera i framtiden?", frågar han.

10.03: Replik Peter Eriksson (MP): Moderaterna har tagit ett starkare grepp över regeringen, de mindre partierna har fått maka på sig.

10.01: Replik Sahlin: När Persson satt kvar blev det en stabil överenskommelse med två andra partier. Vi kommer inte att riskera att Sverigedemokraterna får avgöra frågor. Jag kommer att ta ansvar. Det är ditt ansvar att visa hur den parlamentariska strategin ser ut, det tycker jag inte att du har gjort, säger hon.

9.59: Replik Reinfeldt: Göran Persson (S) valde att sitta kvar med en minoritetsregering. "Har redogjort för strategin, den liknar tidigare socialdemokratiska minoritetsregeringar".

9.57: Replik Mona Sahlin: Vilken är regeringens parlamentariska strategi nu när vi har en minoritetsregering?

9.55: Utbildningsreformerna som kommer nu är viktiga, säger Reinfeldt.

9.53: En minoritetsregering har ansvar att söka breda uppgörelser. Han tar Afghanistanöverenskommelsen som exempel. Han tackar Mona Sahlin, Peter Eriksson (MP) och Maria Wetterstrand (MP) för konstruktivitet.

9.52: Vi har ett nytt parlamentariskt läge, en återgång till en minoritetsregering, säger Reinfeldt.

9.50: Reinfeldt är nöjd med läget i svensk ekonomi. Han jämför med andra länder i Europa. Vi ser effekterna av fyra år med en arbetslinje, säger Reinfeldt. Sysselsättningen växer, ohälsotalen minskar.

9.47: Dags för Fredrik Reinfeldts anförande. Han tar upp valet i USA, där republikanerna gått framåt.

9.45: Sahlin: "Jag idiotförklarar verkligen inte föräldrar. Det handlar om att prioritera".

9.44: Föräldraförsäkringen är en grundval för föräldrar. Men föräldrar som vill stanna hemma längre närmast idiotförklaras, enligt Hägglund. "Jag litar på att föräldrar kan bestämma själva".

9.42: Sahlin: Det är ingen blind fläck. S har kämpat för att kvinnor inte ska behöva välja mellan barn och arbete. "Vårdnadsbidraget drar bort resurser från förskolan".

9.41: Göran Hägglund (KD), tar upp familjepolitiken. Det ska finnas alternativ inom barnomsorgen, människor ska få bestämma mer själva, säger han. "Det är en blind fläck inom Socialdemokratin".

9.36: Sahlin: Överenskommelsen med regeringen innebär en mycket tydlig övergång till civil ledning, ett avslut på det militära. "En bra och värdig överenskommelse", säger Sahlin.

9.34: Replik Lars Ohly (V). Tar upp Afghanistanfrågan, attackerar Sahlin för uppgörelsen med regeringen. "Det krävs en ny strategi". Vänsterpartiet kommer fortsatt att stå för den tidigare rödgröna överenskommelsen, säger Ohly.

9.33: Sahlin: Vi kämpade för skattesänkningar för pensionärer, men det måste gå att finansiera. Det går inte med att bara ta kostnader från invandringen, säger hon. Får applåder.

9.32: Åkesson: Tråkigt att vi inte kan diskutera den misslyckade integrationspolitiken. Tar upp skattesänkning för pensionärer.

9.29: Sahlin: SD har rasistiska rötter. "Jag vet vad ni står för var ni kommer ifrån". "Jag tar det som mitt ansvar att fortsätta bekämpa, också här i riksdagen". Får applåder.

9.28: Åkesson: Sahlin påstår att mitt parti har rasistiska rötter - men det är inte mitt parti som sysslat med rasbiologi, det är Socialdemokraterna, säger Åkesson.

9.27: Replik Jimmie Åkesson (SD). "Vi vet inte om det som hänt i Malmö är ett integrationsproblem".

9.26: Sahlin: Det är inte bara fortsatta avknoppningar och privatisering av svensk vård som kan ge mer kvinnligt företagande.

9.25: Olofsson: "Det vore intressant om din politik hade gett resultat". Det handlar inte om utförsäljning av offentlig sektor, det handlar om att ge kvinnor och män samma möjlighet att starta företag, enligt Olofsson.

9.23: Mona Sahlin: Rödgröna har en samlad energipolitik, som man ville ha över blockgränserna om man hade vunnit valet. Kritiserar Olofsson om kvinnors företagande och menar att det inte kan bygga på Rut-avdrag eller utförsäljning av offentlig verksamhet.

9.21: Replik Maud Olofsson (C). Regeringens politik har gett bra resultat inom företagande och innovationer, säger hon. Men det kan bli bättre, till exempel när det gäller kvinnors företagande, säger Maud Olofsson.

9.19: Replikskifte mellan Jan Björklund (FP) och Mona Sahlin om energipolitiken.

9.17: Replik Mona Sahlin.

9.15: Replik Fredrik Reinfeldt.

9.13: Replik Mona Sahlin. Anser att Reinfeldt själv ska åka till Malmö. Vill ha åtgärder mot illegala vapen.

9.11: Fredrik Reinfeldt (M) går upp i talarstolen. Han tackar Mona Sahlin för beskrivningen av situationen i Malmö.

9.08: Sjukförsäkringsfrågan. Sahlin är kritisk mot att regeringen inte genomfört förändringar och tar upp Annika Holmkvists fall. Får applåder och lämnar talarstolen.

9.07: Sahlin tar upp Afghanistanfrågan och uppgörelsen med regeringspartierna.

9.05: Hon kritiserar Sverigedemokraterna. Partiet är en "osvensk företeelse", säger Sahlin. Får applåder.

9.03: Sahlin pratar om Socialdemokraternas valförlust och om hur partiet ska återta sin plats i svensk politik.

9.01: Mona Sahlin (S) inleder debatten. Hon berättar att hon nyligen besökt Malmö och om den oro som finns efter skottlossningarna där. Hon är kritisk till att integrationsministern skickades dit och säger att det som händer i Malmö inte är en integrationsfråga.