Skellefteå

Folkpartiet tar opppositionsrådsplatsen

Det blir folkpartiet som tar oppositionsrådsplatsen i Skellefteå. Moderaterna får ta hand om vice oppositionsrådsuppdraget.

De borgerliga allianspartierna har kommit överens och fördelat de politiska uppdrag mellan sig som inte socialdemokraterna med egen majoritet har besatt.

Moderaterna har förhandlat sig till vice ordförandeskapet i kommunfullmäktige, och i folkpartiet besätter i gengäld två platser i kommunstyrelsen, medan de övriga borgerliga partierna får en plats var.

Vilka politiker som får ansvaret för respektive uppdrag fördelas av allianspartiernas egna nomineringsmöten efterhand.

C hade sitt nomineringsmöte igår. M och Kd har sina i morgon. Fp är sist ut med nomineringsmöte nästa måndag.