Örnsköldsvik

Omställningsarbetet på sjukhuset utvärderat

1:18 min

Det blev både ris och ros för omställningsarbetet på Örnsköldsviks sjukhus, som innebar att 213 årsarbeten försvann.

- Man har lyckats med är att behålla det övergripande perspektivet och att patientens väg genom sjukhuset har fått styra förändringarna, säger Anders Edström från Memeologen, som är en Utvecklingsenhet från Landstinget Västerbotten.

Under två år har enheten följt förändringsprocessen på sjukhuset i Örnsköldsvik. Det har trots stora nedskärningar varit en positiv utveckling menar Anders Edström.

- Som sjukhuset ser ut i dag är det bättre anpassat till den efterfrågan som finns på sjukhuset, säger han.  

I utvärderingen har man bland annat tittat på arbetsprocessen och funnit att det råder delade åsikter om hur den har gått till.

- Det har funnits en hel del negativa åsikter, till exempel finns det de som lyfter fram att mycket av det som samlats in som underlag sedan inte haft betydelse i de beslut som tagits, säger han.

Samtidigt har andra delar i arbetsprocessen lyfts fram som positiva, bland annat att alla delar i verksamheten har varit berörda av förändringsarbetet.  

Det fanns också vissa saker i rapporten som överraskade sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson.

- Jag trodde inte att det skulle vara så många positiva åsikter, säger han.