Östergötland

Ministern avvisar kritiken

1:33 min

Migrationsminister Tobias Billström (M) tillbakavisar idag kritiken mot att Sverige direktavvisar asylsökande romer.  

– Gör Migrationsverket bedömningen att deras ansökningar är uppenbart ogrundade då följer man det gällande regelverket och det ser jag inga problem i, säger Tobias Billström.

Fram till sista september i år har närmare 5 300 personer från Kosovo och Serbien sökt asyl i Sverige, majoriteten av dem är romer, men endast 70 personer har hittills fått stanna. Många avvisas istället direkt eftersom deras ansökningar avfärdas som uppenbart ogrundade, något som bland annat Amnesty riktat hård kritik emot.

–  Det innebär att man inte får någon rättssäker asylprocess. Det blir en snabbprocess där man inte bedömer de individuella skälen. Man får inget juridiskt ombud till sin hjälp och man kan snabbt skickas tillbaka dit man kommer ifrån även om man vill överklaga, säger Madeleine Seidlitz, jurist på Amnesty.

Romer som skickas tillbaka till Kosovo och Serbien riskerar att utsättas för hot och systematisk diskriminering. Såväl FN som flera människorättsorganisationer har vädjat om försiktighet på grund av romernas svåra levnadsförhållanden. Tobias Billström ser dock ingen anledning att vare sig ifrågasätta Migrationsverkets arbete eller det faktum att många romer skickas hem direkt.

– Jag ser inga problem i detta och jag delar inte Madeleine Seidlitz uppfattning om att man inte skulle ha en rättssäker process bara för att man har rätt att säga nej till människor vars ansökningar är uppenbart ogrundade.