Smakreceptorer i lungan kan leda till ny medicin

1:37 min

Forskare har upptäckt ett helt nytt sätt att känna smak - nämligen i lungorna. Upptäckten att vi har smakreceptorer i luftvägarna kan leda till helt nya astmamediciner.

Det låter kanske lite märkligt, men i lungorna har vi samma sorts receptorer som vi har på tungan för att känna bitter smak. Skillnaden är att de här receptorerna sitter på insidan av bronkerna, alltså de luftvägar som förgrenar sig ut i lungan.

Men det smakar ingenting om en bitter substans träffar receptorerna i lungan, inga bittra smaksignaler skickas till hjärnan. Istället verkar bittra ämnen göra att bronkmuskelaturen slappnar av, och helt enkelt vidgar luftvägarna.

Det är här som astman kommer in i bilden, enligt Sven Erik Dahlén Professor i Experimentell astma- och allergiforskning vid Karolinska institutet i Stockholm.

– Traditionellt har astmaforskarna försökt hitta ämnen som drar ihop luftvägarna, ge bronkspasm, och sen hitta läkemedel som kan blockera bronkspasmen. Det pågår mycket forskning för att hitta faktorer som kan motverka infammation och kan vidga luftvägarna och den här spännande upptäckten passar in det mönstret, säger Sven Erik Dahlén.

De amerikanska forskarna skriver i Nature medicin att de bittra smakreceptorerna på tungan har utvecklats för att undvika att svälja giftiga växter, så de blev mycket förvånade när receptorerna slappnade av bronkmuskelaturen och öppnade upp luftrören, istället för att täppa till.

Genom att stimulera smakreceptorerna på möss i labmiljö så såg forskarna att luftvägarna faktiskt öppnade sig mer än vad de läkemedel som finns i dag klarar av.

Kunskapen om våra smakreceptorer är stor, så redan om ett par år kommer man troligen kunna testa nya mediciner människor med astma.

Referens:
Deshpande D. A. et. al. Bitter taste receptors on airway smooth muscle bronchodilate by localized calcium signaling and reverse obstruction. Nature medicine advance online publication. Published online 24 October 2010; DOI:10.1038/nm.2237