Jämtlands län

Färre lodjur - fler järvar i länet

Det har blivit betydligt färre lodjur i länet - antalet föryngringar med 36 konstaterade lodjursfamiljer i år är den lägsta noteringen sedan 2004.

Däremot har antalet järvar ökat - inte minst i östra delarna av länet och 23 familjegrupper har hittats i år.

Kungsörnarna har också blivit fler och det finns ett vargpar i södra Härjedalen.

Det är några slutsatser efter årets rovdjursinventering som Länsstyrelsen står bakom och som inte innefattar någon björninventering.