Härjedalen

Äldre får vänta för länge på mat

I Härjedalens kommun får vårdtagare som bor på kommunens boenden för lång nattfasta. Det kan gå upp mot 13 timmar mellan sista målet på kvällen och nästa dags frukost.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör nattfastan för äldre inte överstiga 11 timmar. Det kan bland annat leda till muskeförsvagning och störningar i nattsömnen.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Berith Söderlund, säger till Länstidningen att man nu måste se över och ändra sina rutiner.