Moderatmotion

Vårdköerna måste försvinna

Landstingstyrelsen bör få i uppdrag att lägga fram åtgärder som förbättar kösituationen. Det skriver moderaten Rolf Gunnarsson, Falun, i en landstingmotion.

Som vi berättat tidigare, så är Landstinget Dalarna sämst i landet på att uppfylla vårdgarantins krav på högst 90 dagars väntetid för operation och näst sämst för besök hos specialistläkare.

– Målet måste vara att få ner kötiderna, så att landstinget får del av regeringens kömiljard, anser Rolf Gunnarsson.

Dalanytt
dalanytt@sr.se