Olofström

Undanskymda valsedlar påverkade inte valresultatet

De brister som Blekinge sjukvårdsparti anser ha skett i en vallokal i Olofströms kommun inverkade inte på valutgången. Den bedömningen gör länsstyrelsen.

Blekinge sjukvårdsparti har i en anmälan till Valprövningsnämnden hävdat att partiets valsedlar medvetet gömts undan i vallokalen under ett par timmar och att man på grund av detta missade att få de 29 röster som hade krävts för att få ett mandat i landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen menar att det det är osannolikt att partiet under den tid som valsedlarna, enligt anmälan saknats i vallokalen, skulle fått det antal röster som krävts.

Länsstyrelsen menar också att det fanns möjlighet att under denna tid att rösta på partiet på en blank valsedel.