Hedemora

Lärare hyrs ut för läxhjälp

1:08 min

Dalarna har fått ett nytt företag, som har läxhjälp till elever som affärsidé. Läxhjälp - lärande i Dalarna, heter företaget.

Samordnare för det nya företaget är Monika Eriksson, som är högstadielärare i Hedemora. Hon förklarar hur det praktiskt fungerar.

– Föräldrarna kommer till oss med en intresseanmälan och talar om vilket behov, som finns. Därefter tar vi kontakt med dem och ser till att det kommer pedagoger och ger den hjälp, som behövs.

Hon anser att det finns ett klart behov av att ge läxhjälp.

– Det kan vara så att båda föräldrarna jobbar och inte hinner ge den hjälp barnet behöver, säger Monika Eriksson. Dessutom har kraven i skolan ökat.

– Det handlar om att ta hand om de, som ska ta över i samhället efter oss.

Dalanytt
dalanytt@sr.se