Går till DO för delat barnbidrag

1:20 min

Trots att man delar på vårdnaden av barn, tillfaller barnbidragen den ena parten om man inte kan komma överens att dela på bidraget. Det har Christian Karlsson i Arvika råkat ut för och därför anmäler han förfarandet till Diskrimineringsombudsmannen.

– Jag har fått svaret att barnbidraget tillfaller den förälder som barnen är skrivna hos. Och då ska man som föräldrar enas om att dela barnbidraget, säger Christian Karlsson.

Men i hans fall har det inte gått att komma överens. Och han tycker att bidraget bör delas när föräldrarna delar både vårdnad och utgifter som rör barnen.

Känner du dig diskriminerad?

– Ja det gör jag

Christian Karlsson tror att det är många skilda föräldrar som är i samma situation.

– Så förhoppningsvis kan det bli någon form av reaktion nu, säger han.