Just nu

Luleå

Mansbild leder till våld

1:29 min

Bilden av killars och mäns maskulinitet, och hur den leder till våld, är ämnet för en konferens som hålls i dag i Luleå.

Nya sätt att arbeta med frågan ska diskuteras och sedan spridas ut i länet. Det handlar bland annat om hur man kan jobba förebyggande för att förhindra utveckling av våldet.

Konferensen är en del i ett samarbete som fem av landets länsstyrelser har haft tillsammans med Ungdomsstyrelsen under ett års tid. Inte bara länsstyrelsen ska få praktisk nytta av det, berättar Doris Thornlund på länsstyrelsens enhet för social hållbarhet.

– Socialtjänsten har god hjälp av det här. Och polisen. Kvinnojoursverksamheten har nytta av det, och många frivilligorganisationer, säger hon.

Tankar finns även på hur arbetet ska fortsätta efter konferensen.

– Vi håller också på att arbeta fram ett projekt som vi eventuellt ska bedriva som kommer att handla om maskulinitet och män, säger Doris Thornlund som tror att projektet kan starta nästa år.