3 november 2010

Ingen hör larmen

3:04 min

Om någon kommer i sjönöd på Sveriges fjärde största sjö Hjälmaren och larmar om hjälp via den vedertagna sjöräddningskanalen VHF 16 är det ingen som svarar. Det finns nämligen ingen som lyssnar på nödanropen från Hjälmaren, om de kommer den vanliga vägen, den som används på allt annat stort vatten i och omkring Sverige. Detta trots att sjön är svårnavigerad och har ett mycket stort yrkesfiske, passagerarbåtar och ett intensivt fritidsbåtsliv. Anledningen är att Hjälmaren inte är ett så kallat statligt vatten, som betyder att det är statlig sjöräddning där.

Urban Rönnqvist, är ansvarig handläggare för samordningen på Hjälmaren.