Trycket på legalisering av cannabis ökar

19 min

Legalisering av lättare droger, som cannabis och marijuana, diskuteras allt oftare. Nu senast i England och vissa delar av USA. En livlig debatt om hur skadligt cannabis är går att spåra åtskilliga decennier tillbaka i radioarkivet. 1977 tog Ungdomsredaktionen sig an det aktuella ämnet ämnet "Hasch".

April 2002. Frågan från 1977 har blivit en reell politisk verklighet. Legaliseringen av cannabis och marijauna är genomförd i Nederländerna. Flera länder inom EU vill följa efter.  P1 morgon rapporterar.

 
Cannabis som medicin

Ett år senare. P1 morgon, igen. Cannabis har börjat säljas som medicin på apoteken i Holland. Det vankas studiosamtal med Dirk Jan Vermeij, informations- ansvarig på Nederländska ambassaden. Finns ingen kritik alls i Holland? Nej, svarar Vermeij. Ingen alls.

 
Dags för legalisering?

November 2004. Centralen i Studio Ett har tema Missbruket bland unga. En ny uppmärksammad missbrukargrupp är väletablerade 20-35 åringar med stabil ekonomi. Tillgången på narkotika ökar också bland ungdomar och priserna på
droger blir allt lägre. Hur lyckad är den svenska narkotikapolitiken?

Återigen landar samtalet i – legalisering?