nyheter

Ett steg närmare samnordisk tv-kanal för kultur

1:18 min

Nordiska rådet vill se en samnordisk tv-kanal med konst- och kulturinnehåll. Under rådets möte på onsdagen fick de nordiska kulturministrarna i uppdrag att arbeta vidare med idén om en kanal i stil med och i samarbete med fransk-tyska Arte.
   – Kan Tyskland och Frankrike samsas om en kanal borde ju nordborna också kunna göra det, tycker Göran Montan (M) som sitter i rådets kulturutskott.

– Kultur angår oss alla, och vi har mycket gemensamma värderingar vad gäller kulturen, så jag tror det skulle vara attraktivt för alla nordbor att se program som sänds i en kanal, säger Göran Montan (M) i Nordiska rådets kulturutskott.

Det är för mycket amerikanska program i våra nordiska tv-program, tycker Nordiska rådet. Samtidigt pågår mängder men evenemang och kulturhändelser i alla de nordiska länderna som inte får plats i tv. Mycket film görs också, som inte hittar in i dagens tv-utbud.

Allt det här skulle en särskild tv-kanal kunna råda bot på. I dag finns ett liknande tv-samarbete i fransk-tysk regi; kulturkanalen Arte. Och Arte är intresserat av att hjälpa och delvis också finansiera en liknande satsning i Norden.

Tanken är att kanalen ska sända sex timmar om dagen till en kostnad av omkring 300 miljoner svenska kronor per år. Kostnaderna delas mellan länderna, en femtedel var, men Island är ännu inte med i projekteringen. Det är däremot Arte-kanalen som också betalar en femtedel.

Vad blir det då för program?
--Högkvalitativa kulturprogram, sen får man definiera vad man menar med kultur. Men inga såpoperor iallafall, men inte heller alltför smalt naturligtvis, säger Göran Montan (M).

Arbetet med att få till stånd sändningarna beräknas ta 3-4 år.

Christer Fridén, SR Kulturnytt
christer.friden@sr.se