Ydre

Revisorerna kritiserar kommunen

Ydre kommuns revisorer riktar skarp kritik mot kommunen i den senaste delårsrapporten.

Revisorerna anser att kommunstyrelsens styrning av ekonomin och den kommunala verksamheten inte varit tillräcklig. Det har gjort att kommunen i år ser ut att gå mot ett underskott.

I delårsrapporten framgår inte heller vilka åtgärder som ska vidtas för att få budgeten i balans. Det första halvåret hade man ett underskott på 800 000 kronor. 

Revisorerna är också mycket kritiska till att delårsrapporten för det första halvåret är klar först i slutet av oktober.