För nära Visby flygplats

Försvaret kritiserar vindkraft i Fole

Försvarsmakten är kritisk till planerna på ett nytt vindkraftverk vid Stora Sojdebys i Fole.

Försvaret säger i ett preliminärt besked att placeringen inte kan accepteras av flygsäkerhetsskäl eftersom den ligger inom ett så kallat stoppområde för Visby flygplats. Däremot kan det vara möjligt att placera vindkraftverket 250 meter österut, tycker Försvarsmakten.