Mellerud

Stinsen blir ett ungdomens hus

Melleruds kommun ska satsa på ett ungdomens hus. Kommunen ska köpa järnvägshotellet Stinsen vid Melleruds station.

I huset ska det finnas ungdomsgård, fältsekreterare och delar av gymnasieskolans program.

Dessutom ska det finnas möjligheter för skapande verksamhet som musik och konst i lokalerna.

Köpet av Stinsen är ett steg i arbetet med Melleruds kommuns vision att satsa på de unga.