Eslöv

Örat mot marken ska hjälpa efter bränderna

1:36 min

Efter de många bränderna i Eslöv i somras startade gruppen "Örat mot marken" med syftet att öka tryggheten för de som bor i staden.

Åsa Mikkelsen är säkerhetsansvarig på kommunen och hon berättar att gruppen träffas en gång i veckan för att byta information om vad man sett och hört.

– Tillsammans hör och ser vi väldigt mycket, säger hon.

Vad har ni kommit fram till hittills?

– Den stora poängen är att vi lär känna varandra så att den ena vet vad den andra gör när vi är ute. Att vi bildar ett nätverk och att vi lär oss av varandra.

En fritidsgård, en idrottshall och en djuraffär - under sommaren avlöste bränderna varandra i Eslöv. De var anlagda och polisen har fortfarande inte löst fallen. Sommarens händelser har gjort många eslövsbor har känt sig otrygga.

På kommunens initiativ startades gruppen "örat mot marken", som alltså ska leda till en ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar, allt från fältbetare till hemtjänst, och externa aktörer som polis, räddningstjänst och lokala bostadsbolag.

Man träffas en halvtimme varje vecka och berättar vad man sett och hört.

– Vi slipper stuprörsmodellen där var och en gör sitt och man har ingen kommunikation ingen vet vad den andre gör. Genom det här snabba sättet får vi en dialog och får vi in tips om att vi till exempel ska bevaka en viss del av staden, berättar Magnus Jönsjö, närpolischef i Ringsjöområdet, som tycker man får ut mycket av det nya samarbetet.

Man hoppas att den nya samverkan ska hjälpa polisen att få tips som gör att man kan få fast den som anlagt de många bränderna.

– Det är ju den lilla pusselbiten vi söker efter, det är oftast den som ger resultatet, den där sista biten som vi inte har än, säger han.