Lycksele/Sapmi

Den samiska framtiden diskuteras i Lycksele

1:45 min

Hur ska samerna som folk klara sig i framtiden? Det är något som 200 personer tagit sig till Lycksele för att diskutera under den framtidskonferens som sametinget håller i under veckan.

– Viktigast är att vi skapar en arena, en plattform där samer av många olika delar av det samiska samhället får träffas och där dom förutsättningslöst kan prata om väldigt viktiga frågor för det samiska samhället, säger Nanna Borchert är en av de huvudansvariga för konferensen.

Några av huvudfrågorna på konferensen är. Hur kan vi värdesätta och stärka de dimensioner som skapar en god livsmiljö? Och vilken värd vill vi leva i? Är det verkligen frågor som man kommer få svar på i den här konferensen?

– Ja svaret ligger ju inte hos oss. Vi kommer att lyfta dessa frågor gemensamt och poängen är egentligen att alla är med att hitta svaren, men att det inte är en expert som kan komma dit och säga, såhär är det. Det är ju inte jag som kan komma och bestämma vad en god livsmiljö är för dig.

Kan man verkligen komma någonstans i en konferens när målen inte är satta?

– Syftet till konferensen är väldigt tydligt satt. Och den är ju att alla får vara med, alla röster får höras, vi är inkluderande vi är handlingsorienterade. Och det är en vägvisare. Målet kommer vi avgöra gemensamt och jag tror det definitivt är enda sättet att komma någonstans, säger Nanna Borchert är en av de huvudansvariga för framtidskonfrensen.

Vilken betydelse tycker du att en sån här framtidskonferens har?

– Ja, framförallt tycker jag att man ska lyfta fram det samiska. Det håller ju på att förtunnas mer och mera. Urfolk i olika sammanhang framställs som offer. Vi är inget offer. Vi har ett levande samhälle, med egna näringar, med eget språk, egna värderingar, så vi är ett fullödigt samhälle och det är nödvändigt att lyfta fram det också. Så det tror jag att den här konferensen kommer att kunna vara ett startskott för, säger Ingrid Inga, sametingets styrelseordförande.