Malmö

MKB bygger hus för kollektivboende

1:16 min

Nu kommer det kommunala bostadsbolaget MKB att bygga det första stora kollektivboendet i Malmö. Efterfrågan är stor och 100 bostäder ska uppföras i bostadsområdet Sofielund.

– Det kommer att finnas 100 nya lägenheter. De boende kan välja mellan att bo i tre olika kollektivhus, nämligen Mini, Medi och Maxi, säger Anna Wiking, konceptutvecklare på MKB.

Mini är det traditionella flerfamiljshuset där de boende delar trädgård, trapphus och tvättstugor medan Maxihuset är till för dem som vill dela mer med flera. Det ska till exempel finnas arbetsgrupper som har hand om matlagning och andra aktiviteter.

– Det finns sociala fördelar, eftersom man kan dela vardagliga sysslor med andra så man får tid till annat, säger Anna Wiking.

MKB samarbetar med föreningen Kollektivhus i Malmö, för att få synpunkter på utformningen av lägenheterna.

– Man ska inte tro att det är en dans på rosor att bo kollektivt, det blir bråk också, säger Sanna Lundberg, som sitter med i Kollektivhus styrelse.

Hon menar att MKB måste tänka på att de boende ska kunna ha ett privatliv, så att de kan dra sig undan ibland. MKB har detta i åtanke när de bygger lägenheterna och utrustar dem därför med både kök och badrum.

– Det betyder att lägenheterna även kan användas i andra boendeformer om efterfrågan på att bo just kollektivt skulle minska, säger Anna Wiking.