HSAN

Barnmorskor får inga påföljder trots felbehandling

1:21 min

Det blir nu Förvaltningsrätten i Stockholm som får ta ställning till om två barnmorskor i Karlstad gjorde fel i sin yrkesutövning när ett par miste sitt första barn i slutet av graviditeten i oktober 2009. Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, konstaterar att fel begåtts, men det blir inga konsekvenser.

– Vi har väntat i 18 månader och HSAN har kommit fram till att det fanns bristande vård. Det var fel från sjukhusets sida att vänta så länge och att sen få höra att det inte blir någon disciplinpåföljd är svårt att acceptera, säger Christian Christensen och berättar att han nu därför överklagar beslutet.

Paret besökte både barnmorska på mödravården och sjukhuset eftersom barnet hade minskade fosterrörelser, men på sjukhuset var arbetsbelastningen hög så prover som är en självklarhet att ta, enligt HSAN, aldrig togs.

HSAN friar den ene barnmorskan, men den andre gjorde fel som enligt nämnden borde lett till disciplinpåföljd. Eftersom en ny lag träder i kraft den förste januari nästa år, så beslöt HSAN att lämna föräldrarnas anmälan utan åtgärd.

– Det måste finnas något slags ansvarsföljd. Det är viktigt att man driver fram den här frågan om det blir sådana här fel. Individen har ju också ett ansvar, säger Christian Christensen.