Linköping

Nedläggning enda lösningen

1:43 min

Landstingets bolag Berzelius Clinical Research Center, BCRC, kommer med största sannolikhet att läggas ned. Bolaget går med miljonförlust varje månad. 

Styrelseordföranden Arne Johansson, säger att det inte längre är realistiskt att hålla verksamheten vid liv.

– Från styrelsens sida är vi för närvarande av den uppfattningen att hittar vi ingen köpare är det bättre att avveckla hela företaget. På lång sikt är det det billigaste alternativet, säger han.

BCRC bildades 2003 och gör kliniska tester av nya läkemedel åt framför allt läkemedelsbolag. Företaget har sedan starten bara gått med plusresultat under tre år och landstinget har tvingats skjuta till stora belopp för att täcka förlusterna.

När de stora läkemedelsbolagen nu utför sina tester utomlands har marknaden för bolaget nästan helt försvunnit. I år har bolaget gjort en förlust på ungefär en miljon kronor varje månad.

Politikerna i landstinget har tröttnat på att företaget dras med ständiga förluster och gett styrelsen i BCRC i uppdrag att se vad man kan göra. I dag träffas styrelsen i BCRC för att bestämma hur man ska gå vidare.

– Genom att hela marknaden har brakat samman minskar förutsättningarna att sälja bolaget. Bolagets värde försvinner ur alla ändar eftersom det är förlustbringande plus att marknaden blöder, så det är ingen som är beredd att köpa, säger Arne Johansson.

– Vi kan inte heller hålla fönstret öppet hur länge som helst för att sälja för det kostar för mycket i förluster varje månad.

Hälften av de 14 anställda har redan varslats om uppsägning och om inget oförutsett händer kommer övriga snart att varslas. Redan i början av nästa år är BCRC historia, tror Arne Johansson.

– Inträffar inget nytt kommer vi att vandra mot avveckling.