TROSA

Lågt intresse för integrationsprojekt

Intresset för att ställa upp som mentor för nyanlända flyktingar i Trosa är lågt. Nästan ett år efter att mentorprojektet startade har inte en enda person anmält sig.

Förra året startade Trosa kommun ett projekt för att skapa kontakter mellan Trosabor med svensk bakgrund och Trosabor som kommer från andra länder.

Men nu när det snart gått ett helt år har inte en enda person anmält sig för att ställa upp som språktränare och mentor för nyanlända flyktingar.

Georg Hammertjärn, socialchef i Trosa, säger att kommunen annonserat utan resultat.