Soldaten vs politikern om Afghanistan

12 min

Idag klubbas regeringens förslag formellt förslaget om den svenska styrkan i Afghanistan, ett förslag där det inte finns några direkt fasta tidsgränser, utan mera en förhoppning om att de stridande svenska trupperna ska kunna dra sig tillbaka 2012 och att det hela ska vara avslutat 2014. Vad betyder det för dom svenska trupperna på plats i Afghanistan? Hör Pierre Lindgren, pansarskyttechef och Hans Linde (V) som menar att Sverige borde lämna redan nästa år. 16-timmen