Hotell utan personal och Förfabriserade badrum

SR Norrbottens "TIMMEN", som vi sänder måndagar och onsdagar kl;11,00 till 12;00. Sände från Kalix ons 3 nov. 2010. Från företaget PART AB. De tillverkar badrum i sin fabrik i Kalix. De säljer dem till stora hotellanläggningar i tex Sverige, Norge, Ryssland och England. Deras nya produkt är det personallösa hotellet. Nu finns ett sådant i Central Kalix. Uppkallat efter entreprenören Nils Lundholm. Tidigare VD för företaget. En post som han nu överlämnat till sonen Anton Lundholm.