Gotlands Museum

Gårdar i Visby innerstad inventeras

Hur har gårdsmiljöer och trädgårdar i Visby innerstad förändrats genom århundraden? Det vill Gotlands Museum ta reda på genom att inventera 20 karaktäristiska gårdar i innerstan, från medeltid till nutid.

Förhoppningen är att inventeringen ska mynna ut i riktlinjer och råd till den som vill återskapa eller bevara en gammal trädgård.