gävle

180 nya lägenheter planeras - men saneringen oroar

1:28 min

Gävle kommun ska ta ställning till om mellan 180 till 200 nya lägenheter ska få byggas på Brynäs vid Gavleån. Det är företaget CA Fastigheter som har köpt den så kallade Philipsson-tomten bredvid Leaf-fabriken som nu planerar för två kvarter med 3-6 våningshus. Men innan man kan börja bygga måste man sanera området, och nyheten möttes i dag av blandade känslor bland Brynäsborna.

- Det kan bli bra för befolkningen här runt omkring. Det ser ju inte så bra ut nu, säger en boende på Brynäs och tittar ut över den stora grusplanen.

"Goda förutsättningar"
- Vi är ju fortfarande i ett utredningsskede. Det finns ett företag som heter CA Fastigheter som har visat intresse för att göra uppåt 200 lägenheter i det här området. Jag tror att det är ganska goda förutsättningar för att det ska kunna bli verklighet, säger kommunalrådet Per Johansson.

Men nere på Brynäs finns det också oroliga röster som uppger att området måste saneras innan man kan börja bygga på det. Vi hör Björn Lindros som arbetar i grannfastigheten.

Oro för miljöfarligt avfall
- Det enda som jag är fundersam på det är det miljöfarliga avfallet som har dumpats genom århundradena. Senast i början av 1900-talets början och på 1800-talet. När man börjar gräva i det så kommer det att lösgöras partiklar via luften och komma till oss som jobbar alldeles vägg i vägg med den tänkta arbetsplatsen, säger Björn Lindros.

Kommunalrådet Per Johansson igen:

- Det finns en del saker som man måste ta hänsyn till. Det är väl dels marksanering och dels är det en förutsättning att de här nya bostäderna ska kunna bli verklighet det är att befintliga verksamheter ska kunna vara kvar, säger han.

Fernando Arias
feranndo.arias@sr.se