Stora brister på vårdcentral

Verksameten vid vårdcentralen i Mariefred har under lång tid inte fungerat som den ska.
Det visar en rapport som har gjorts av ett utomstående konsulbolag mellan april förra året och mars i år. En orsak till att rapporten beställdes var att under många år så har det varit svårt för boende i Mariefred att beställa tider och få annan information via telefon. Utredningen riktar också in sig på organisationen och kulturen. Under utredningsarbetets gång har det bland annat visat sig att patientsäkerhet och integritet varit satt ur spel genom att det rum som används för telefonrådgivning låg i anslutning till väntrummet. När patienter skulle in och ut på själva mottagningen var det inte ovanligt att man delvis väntade i det rum som rådgivningen pågick i. En orsak till situationen på Mariefreds vårdcentral kan, enligt konsulternas rapport, vara det att ledningen för vårdcentralen bytts ut vid upprepade tillfällen vilket gjort att möjligheten till långsiktigt och strategisk arbete försvårats. Vårdcentralen har nyligen anställt en ny chef och ansvariga har sett över rutinerna för att förbättra situationen på vårdcentralen, säger Anders Ahlgren, t.f sjukvårdsdirektör på Mälarsjukhuset.