Svenska militärer kvar i Afghanistan efter 2014

1:47 min

Den svenska stridande styrkan ska vara hemtagen från Afghanistan 2014, men det hindrar inte att svenskar kan komma att strida i Afghanistan även efter 2014.  Det sade utrikesminister Carl Bildt i dag i samband med att regeringen presenterade sitt förslag till hur länge den svenska stridande styrkan ska stanna i Afghanistan.

Det handlar bland annat om svenska officerare, så kallade OMLT-team (Operational Mentor and Liasons Team), som följer med och stödjer afghanska styrkor.

– När vi talar om att vi ska vara stödjande låter det som om att det ska vara ofarligt. Det kan det vara så länge man håller sig på kaserngården. Teamen följer med de afghanistanska förbanden ut och det är de som också hamnar i strider. Det ligger i sakens natur att det handlar om on-the-spot-training och stöd för att det här ska fungera, sade utrikesminister Carl Bildt.

Svenska militärer kommer alltså att vara kvar i Afghanistan även efter 2014. Bland annat med officerare som följer med och stödjer afghanska styrkor. Det är också bland annat instruktörer och stöd för polis och rättsapparat i landet.

Carl Bildt är nöjd med den uppgörelse som regeringen slutit med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Förslaget läggs i dag till riksdagen. Det innebär att det nästa år ska vara cirka 500 svenska soldater i Afghanistan. I styrkan kommer två räddningshelikoptrar med ett 30-tal personer att ingå.

Enligt utrikesminister Carl Bildt kommer den svenska politiken nu att anpassas till andra länder som har soldater i Afghanistan. Enligt Kabulkonferensen i somras vill Afghanistans regering ta över styrkorna i landet 2014. Då ska den svenska stridande styrkan vara hemtagen. Det är ambitionen, men enligt Carl Bildt finns det en stor osäkerhet när det gäller årtalet.

– Det är i grunden president Karzai som har satt detta årtal och det är naturligt att vi anslutit oss till detta, men man kan inte vara säker på någonting. Men man måste ha ambitionen och det har vi. President Karzai har en ambition och den stöder vi internationellt och då är det klart att den svenska politiken ska stödja den också, säger utrikesministern.
Tidigare rapportering om den svenska Afghanistanstyrkan: