Halland

Vill ha insyn i privata bolag

1:42 min

Insynen i de privata assistentföretagen måste bli bättre för att minska antalet bedrägerier. Det menar Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan.

I dag beslutade regeringen att statskontoret ska se över Försäkringskassans kontroller.

– Vi behöver få större möjligheter att få insyn i de här företagen, säger Stig Orustfjord som välkomnar regeringens förslag.

Enligt Stig Orustfjord så har alla ärenden om bedrägerier mot Försäkringskassan som han tagit del av begåtts i privata företag.  

– När det gäller offentlig verksamhet gäller ju offentlighetsprincipen. När det gäller bolag är det mycket svårare.

Stig Orustfjord säger att en tanke bakom personligassistensreformen från 1994 var att brukarna inte skulle hänvisas till offentlig service - utan de själva skulle få välja mellan privat och kommunalt.

– De funktionshindrade och deras företrädare har ju också värnat om den fria etableringsrätten och att staten inte ska styra. Så det är en tuff avvägning mellan den enskildes integritet och att skydda statens pengar.