Östersund

"Sjukhuset bör få bättre säkerhet"

Landstinget risksamordnare vill ha ordningsvakter på fler ställen än idag på Östersunds sjukhus för att öka säkerheten.

Det gäller kulverten mellan den nya beroendeenheten på psykiatriska kliniken och akutmottagningen, vid den nya ingången på Fältjägargränd och vid receptionen i hus 2, där landstingsledningen sitter.

Det är polismyndigheten i Jämtland som beslutar om utökningen av ordningsvakternas arbetsområde inom sjukhuset.