gävleborg

Skärpta krav till gymnasiet

1:43 min

Det kommer att bli svårare att komma in på gymnasiet nästa år. Den nya gymnasiereformen innebär att det krävs godkänt i fler ämnen än i dag.

Redan nu så är var femte elev obehörig till de nationella programmen. Men nästa år så kommer den andelen att öka, tror gymnasiechefen Magnus Höijer i Sandviken.

– Vi har ganska många elever som går individuella programmet i dag och det kommer sannolikt att bli fler i och med att behörighetskraven ökar, säger han.

Krävs godkänt i tolv ämnen

Tidigare så räckte det med godkänt i engelska, matematik och svenska. Nu krävs det godkänt i åtta ämnen om man söker till några av de tolv yrkesförberedande programmen. Om man vill läsa något av de sex högskoleförberedande programmen så krävs det godkänt i hela tolv ämnen. Det kommer att innbära att färre elever kommer in på gymnasiet.

Om man inte kommer in så måste man gå ett två terminers introduktionsprogram på gymnasiet för att få behörighet till de nationella programmen. I praktiken innebär det fyra år på gymnasiet i stället för tre.

Föräldrarna ovetande om kraven

Eftersom den nya gymnasiereformen beslutades så sent som i september så har skolan haft bråda dagar med att informera föräldrar om de nya kraven. Och enligt Kurt Hjalmarsson, rektor på Stenebergsskolan i Gävle så har inte föräldrarna visat något större intresse.

– Vi har erbjudit föräldrarmöte men på ett som jag deltog i så kom de fyra föräldrar från en klass med 33 barn, säger han.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se