De borgerliga och Vägvalet överens

Nu har Alliansen i Götreborg och Vägvalet enats om fördelning av poster. Uppgörelsen innebär att Vägvalet inte kommer att ha en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna och inte heller får en plats i kommunalstyrelsen.

Vägvalet får ledamotsplats i förjande nämnder: byggnads-, fastighets- och trafiknämnden och även i Stadsrevisionens revisorskollegium.

Dessutom får Vägvalet en ersättare i styrelsen för Göteborgs spårvägar.

– Vi är nöjda med den uppgörelse vi gjort med Alliansen, säger Vägvalets pariledare Theo Papaioannou. Vi får med uppgörelsen de platser som vi behöver för att med kraft kunna påverka inom de områden som vi har gått till val på.