Kulturpolitik

Självständigare region satsar på dans

1:20 min

Idag presenterar Västa Götalandsregionen sina visioner för kulturen och skickar dem till statliga Kulturrådet. Regionerna ska kunna bestämma mer över hur pengarna ska användas och Västra Götaland satsar mest i landet räknat i kulturpengar per invånare: 900 miljoner kronor plus 290 miljoner från staten. Nu står bland annat en satsning på dans på tur.

– Vad vi kan göra är att flytta om lite bland de 290 miljonerna. Men det kommer vi nog inte att göra 2011, möjligen 2012 eller längre fram., säger Kulturnämndens ordförande i regionen, Lars Nordström (FP).

– Sedan har vi ju egna pengar - regionen lägger ju faktiskt nära 900 miljoner kronor på kulturområdet. Vi har ju preciserat vad vi tycker skulle vara intressant .

Den största satsningen som vi tänkte göra, oberoende av vad staten gör, är på dansområdet.

Finns det någon speciell anledning till det?

– Det finns ett mycket stor intresse både på den professionella sidan och hos allmänheten. Man vill såväl se på dans som delta i dans. Det finns nog en liten ny folkrörelse på dansområdet.

Menar du då Let´s Dance eller konstdans?

– Det är bägge delarna. Framför gäller det barn och ungdomar. Sedan finns det ju en stark koppling mellan dans och musik.

Det här innefattar även ungdomskultur som innehåller musiksatsningar, säger Lars Nordström. Det har vi med på listan både vad gäller modern musik och klassisk musik.

Blir det någon skillnad i verskamheten när kulturpolitiken blir mer regional?

– Det är vår förhoppning att vi ska kunna göra prioriteringar även av de statliga medlen som inte staten tidigare gjort. Självfallet är även detta en fråga om pengar.

Mia Gerdin
mia.gerdin@sr.s