Växjö

Polisforskning till Linnéuniversitetet

Nästa år startar nordens första doktorandkurs i polisvetenskap vid Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. Kursen ska främst inrikta sig på att studera det polisiära arbetet och polisen som institution.

Professor Paul Larsson, från Politihögskolan i Oslo, har också knutits till universitetet i Växjö, som gästprofessor till kursen.

Satsningen är en del av polisutbildningen i Växjös fleråriga arbete med att stimulera forskning om polisens arbete såväl på Linnéuniversitetet som nationellt.  

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se