Kritik mot överförmyndarnämnd

1:40 min

Överförmyndarnämnden i Köping får kritik från länsstyrelsen för felaktigheter i hanteringen av godmanskapet för en äldre man, som nu är avliden. Det handlar om ett gåvobrev som mannens gode man skrev på, eftersom mannen ville ge bort sin sommarstuga.

– Det är helt riktigt att vi har gjort en del handläggningsfel och vi måste ändra våra rutiner. Det säger överförmyndarnämndens ordförande, Carl-Inge Westberg.

Felet var att gode mannen hade skrivit på gåvobrevet. Om den äldre mannen själv hade skrivit på gåvobrevet i stället hade det inte varit något fel.

Länsstyrelsens kritik handlar just om det; några fel i handläggningen. Länsstyrelsen lägger sig inte i frågan om det var rätt eller fel att ge bort sommarstugan.

Nämnden får också kritik för en del andra handläggningsfel men det är inte fråga om någon allvarlig kritik.

I Köpings kommun finns det runt 300 personer som har god man eller står under förvaltare, vilket motsvarar cirka en och en halv procent av kommunens befolkning. Varje år dör ett cirka 20 personer av dessa, och ibland kan det då uppstå diskussioner bland de efterlevande.

– Det kan vara anhöriga som är intresserade av hur mycket pengar det finns kvar, om det finns saker. De har heller inte besökt den här anhörige tidigare. Det händer inte ofta, men det händer i alla fall, säger Carl Inge Westberg.