Kortavgift

0:34 min

Sedan den 1 augusti 2010 är det inte längre tillåtet för ett företag att ta ut avgifter när du betalar med konto- eller kreditkort.

Det är otillåtet för ett företag att ta ut en avgift när du betalar med någon form av konto- eller kreditkort, till exempel VISA eller MasterCard. Det är också otillåtet att ta ut avgift för betalning med kort även om det finns något annat betalningssätt som är avgiftsfritt, till exempel Internetbank. Även avgifter, till exempel administrationsavgifter, som är kopplade till betalning med konto- eller kreditkort får anses vara en kortavgift och de är därmed otillåtna när det finns ett betalningsalternativ som är gratis. En så kallad administrationsavgift ska gälla för alla betalningssätt.

Ett företag får fritt välja vilka betalningssätt det ska erbjuda en konsument. Företaget kan till exempel välja att du som kund enbart får betala med konto- eller kreditkort när du handlar över ett visst belopp, till exempel 50 eller 100 kronor. Men begränsningen kan bryta mot avtalen som finns mellan butiken och det företaget butiken anlitar för lösa in kortbetalningen.