Karlskrona

Militärt pådrag efter bombfynd på Basareholmen

1:08 min

En större mängd ammunition, sprängmedel och eventuellt bomber har hittats på ön Basareholmen utanför centrala Karlskrona. Ön bevakas nu av militären tills ammunitionen har tagits omhand.

Det var igår förmiddag som hantverkare på ön gjorde fyndet då de höll på med ett ombyggnadsarbete.

Efter de första undersökningarna kan man konstatera att det handlar om en större mängd ammunition och sprängmedel och enligt Marinbasens informationsansvarige, Mats P Åkesson, kan det också röra sig om bomber.

– Vi vet inte hur länge allt har legat och vi vet heller inte vad en del stängda lådor kan innehålla.

I nuläget gör de bedömningen att fyndet inte utgör någon fara för allmänheten.

Efter helgen kommer bland andra ammunitionsröjare att undersöka och föra bort ammunitionen.

Basareholmen har sedan 1600-talet varit militärt område och använts för ammunitions- och sprängmedelsverksamhet, men sen 1987 ägs ön av Statens Fastighetsverk.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se