LÄNET

Ställer krav på hemtjänstföretag

Arbetsmiljöverket ställer nu krav på ett av länets privata hemtjänstföretag. Företaget måste skaffa rutiner för hur man ska ta hand om sina anställda när de drabbas av sjukdom, så att de kan rehabiliteras och komma tillbaka till jobbet.

Företaget måste också skaffa fram riktlinjer som ska gälla för anställda som är ute och åker i trafiken. Det räcker inte att de har körtkort, enligt Arbetsmiljöverket, utan att det ska finnas en trafikpolicy och de anställda ska ha kunskap om risker med att köra i tjänsten.

Senast i februari ska det privata hemtjänstföretaget redovisa hur man åtgärdar bristerna.