Linköping

Behandlingshem får kritik

Folåsa behandlingshem i Vikingstad får kritik från Socialstyrelsen. Orsaken är att man i flera fall låtit ungdomar vårdas avskilda från de övriga utan att motivera varför.

I sex fall efterlyser Socialstyrelsen motiveringar till varför behandlingshemmet beslutat att ungdomar som vistats på hemmet ska skiljas från de övriga.

Motiveringarna ska sedan föras in i ungdomarnas journaler. Om det inte sker riskerar behandlingshemmet böter.