Skåne

Studenter får jobb i ny Skånemodell

1:46 min

Ett hundratal studenter vid högskolor och universitet i Skåne kommer att erbjudas jobb hos Region Skåne nästa år. Modellen med studentmedarbetare finns sedan tjugo år tillbaka i Danmark, där den visat sig vara ett bra sätt för unga akademiker att komma ut på arbetsmarknaden.

Drygt 100 studenter i Skåne ska från och med nästa år kunna jobba deltid inom Region Skåne vid sidan av studierna. Det har vi berättat tidigare.

Modellen med studentmedarbetare finns sedan ungefär 20 år tillbaka i Danmark, där den visat sig vara ett bra sätt för unga akademiker att komma in på arbetsmarknaden.

Henrik Killander läser medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och jobbar två dagar i veckan som kommunikatör på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn.

– Det är mycket som sitter i väggarna. Man får ta del av den arbetsmiljö man vill komma in i, säger Henrik Killander.

Anställningsformen Studentmedarbetare är en självklar del av den danska arbetsmarknaden sedan mer än 20 år tillbaka, och finns inom såväl offentlig som privat sektor. Studenterna arbetar cirka 15 timmar i veckan parallellt med studierna och får en lön som är ungefär två tredjedelar av en normal ingångslön. På Nordiska ministerrådet får Henrik Killander skriva nyhets- och debattartiklar, arbeta med information på webben och sköta rådets publicering på sociala medier som Facebook och Twitter.

– Att ha ett studentmedarbetarjobb inom sitt område redan under studietiden hjälper honom när han sitter över böckerna på universitetet i Lund, Man får större motivation, säger Henrik Killander.

Han upplever stort intresse för sina insatser från arbetsgivaren och märker att han får mer och mer ansvar när han visar framfötterna. Att vara studentmedarbetare är ovärderligt för den framtida karriären, tror han.

– Jag får förståelse, kunskaper och kontakter, säger Henrik Killander.