Veckomagasinet

Medicinsk marijuana och glödheta Grönland

7:11 min

Klimatet blir varmare på Grönland. De som vill ha självständighet jublar eftersom det kan underlätta för oljeutvinning. Men jägarna, med sina hundslädar, är förtvivlade eftersom isen som de vill köra på lägger sin senare och går upp tidigare.

Vetenskapsradions Gustaf Klarin ingår i projektet Eye on the Arctic som ur olika perspektiv ska beskriva utvecklingen i områdena kring Nordpolen.

Cannabis är ett omdiskuterat ämne. I veckan sa de röstande i Kalifornien nej till en generell legalisering. Men det är redan tillåtet att använda cannabis för medicinskt bruk i Kalifornien, i dryga tiotalet andra delstater i USA samt i en handfull andra länder i världen. Vi tar reda på vad cannabis gör med kroppen - ur en medicinsk aspekt. 

Los Angelesborna Eleanor Goldfield och Monique Thorsell ger en bild av hur systemet med laglig "medicinsk marijuana" fungerar idag i Los Angeles. Att övertyga en läkare vid Venice Beach om att du har behov av cannabis behöver inte vara oöverstigligt svårt, enligt rösterna från Los Angeles. Att systemet emellanåt missbrukas är solklart. Reporter: Lisen Forsberg.

  Lästips: "Skador av hasch och marijuana", utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

Skriften är en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008.

En musikmaskin att gå in i, och uppleva världen tredimensionellt. En åskådliggörarmaskin, Allosphere. Det här är ett stort projekt som tonsättaren och professorn i mediakonst vid University of Santa Barbara, JoAnn Kuchera-Morin, har skapat. Reportar är P2:s Lisa Wall och Erik Mikael Karlsson.