5 november

"Vi grinar tillsammans med grannarna"

7:10 min

Den 6 november är det alla helgons dag, den kristna högtiden som firas för att hedra de döda. Men hur ser vårt förhållande till döden och sorgen ut i det sekulariserade Sverige? När Alicia Chungara tidigare jobbade som undersköterska, så märkte hon att de anhörigas reaktioner på dödsbesked skiljde sig från hur folk skulle ha reagerat i hennes hemland Bolivia.