Biståndspengar går till ambassader i Europa

2:51 min

Svenska biståndspengar går till ambassader i Europa och övriga västvärlden, trots att de inte arbetar direkt med bistånd. Totalt 35 miljoner kronor togs under förra året från biståndsbudgeten till ambassaderna i bland annat Spanien, Frankrike och på Island.

Enligt Utrikesdepartementet sker detta därför att ambassaderna sysslar med "dialog och rapportering" om biståndsfrågor, men när P1-programmet Konflikt ringt ambassaderna verkar det inte vara något de arbetar mycket med.

– Hur definierar du utvecklingssamarbete i Spanien?, säger Jörgen Persson, chef på Sveriges ambassad i Spanien när Konflikt ringer upp.

Utvecklingsrelaterat samarbete, dialog och rapportering.

– När du säger utvecklingssamarbete, det är ju en slags gammal term på det vi sysslar med i Afrika.

Nej, Jörgen Persson, chef på Sveriges ambassad i Madrid kan inte precisera hur mycket de faktiskt arbetar med dialog och rapportering om biståndsfrågor, trots att ambassaden förra året fick drygt en miljon kronor från biståndsbudgeten för just det.

Inte heller på ambassaden i Paris, som förra året fick två miljoner ur biståndsbudgeten, förstår Per Holmström min fråga.

– Ja, alltså vi är ju i Frankrike, så vi bedriver ju inget utvecklingssamarbete alls.

Ingen rapportering eller dialog eller så?

– Vi rapporterar väl ibland om franskt utvecklingssamarbete. Något bistånd till Frankrike det finns inte.

Det vet jag, men håller ni på med utvecklingsfrågor på något sätt?

– Nej, det kan man nog inte säga att vi gör, säger Per Holmström på ambassaden i Paris.

Exakt hur ambassadernas budgetar finansieras är dock inte en fråga för dem själva, utan avgörs på utrikesdepartementet i Stockholm. Det var där som man beslutade att dra totalt 35 miljoner kronor från biståndsbudgeten till ambassader i Europa och övriga västvärlden förra året.

Men biståndsminister Gunilla Carlsson (M) lägger ändå skulden på ambassaderna.

– För mig har det också varit en väldigt viktig signal till våra ambassadörer och därför blir jag lite besviken när jag hör om Spanien. Uppenbarligen har den signalen absolut inte gått fram: att vi har förväntat oss mer på det här området, säger Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson har under de senaste fyra åren gång på gång betonat vikten av en tydligare redovisning av vad biståndspengar faktiskt går till. Trots det finns ingen redovisning för hur de 35 miljoner som går till ambassaderna används.

Enligt internationella regler får man dra pengar från biståndsanslaget till exempelvis lokaler och personal, men bara om det är kostnader som direkt kan länkas till biståndsverksamheten.

Sten Ström, före detta revisor på biståndsmyndigheten Sida, menar att Gunilla Carlsson använder biståndsmedel för att täcka hål i Utrikesdepartementets egen budget.

– För det första ska vi komma ihåg att Sverige som medlem i EU sköter väldigt mycket av de här dialogfrågorna i Bryssel. Det behöver man inte dessutom göra på en ambassad där det inte finns något bistånd. Vi ska inte låtsas att de här 35 miljoner kronorna är bistånd, när det inte är det, säger Sten Ström.