Kritik mot ny läroplan i geografi

2:00 min

Den nya läroplanen för grundskolan får kritik: kursplanen i geografi kommer bara lära eleverna att rabbla floder och städer, i stället för att ge dem en helhetssyn på jorden.

Anders Fridfeldt vid Stockholms universitet var med och skrev förslaget till kursplan i geografi, som sedan ändrades av regeringen:

– I och med att man nu skriver fram Norden, svenska landskap och namngeografi utan kontext så tror jag tyvärr att det är det som kommer att ta upp tiden i skolan, att man fortsätter att jobba med blindkartor utan kontexter, i värsta fall, därför att man ska lära sig vad floderna heter utan att förstå varför det finns floder, säger Anders Fridfeldt till Ekot.

Nästa höst kommer en ny läroplan för grundskolan, regeringen beslöt om den för tre veckor sedan. Den grundade sig på förslag från Skolverket och expertgrupper, men i flera fall så ändrade utbildningsdepartementet i förslagen.

När det gäller kursplanen i geografi så lade regeringen till att mellanstadieeleverna ska lära sig mer om de svenska, nordiska och europeiska kulturlandskapen. De ska också lära sig mer om orsaker och konsekvenser till befolkningsfördelningen i Sverige, Norden och övriga Europa.

De här tilläggen fick gruppen av forskare och professorer i geografi att reagera.

– Vi blev ju väldigt förvånade och frustrerade över de ändringar som kom fram när det presenterades från departementet, för det stämde ju inte alls med de intentioner som vi har haft med kursplanen, säger Anders Fridfeldt.

Expertgruppens förslag gick ut på att grundskoleeleverna skulle lära sig mer om omvärldsanalys och om frågor som hållbar utveckling, och gå ifrån en gammaldags syn på ämnet.

Men utbildningsminister Jan Björklund håller inte med om kritiken. Det är inget fel på det sätt man lärt ut geografi innan, säger han:

– Om någonting fungerar bra så finns det väl ingen anledning att ändra på det, det är inget självändamål att byta ut saker som fungerar bra, och jag tycker inte att det är gammeldags att eleverna ska lära sig faktakunskaper i geografi. Att kunna namnet på länder och huvudstäder i Europa, att kunna de största sjöarna i Sverige, att kunna namnen på de svenska landskapen, det är inte gammeldags, säger jan Björklund.